Yra keletas skirtingų dušų tipų; svarbu, kad. pasirinktumėte tinkamą savo vandentiekio sistemai. Jei turite iš rezervuaro pripildomą karšto van­dens cilindrą ar kombinuotą vandens šildytuvą, galite statyti dušą su maišytuvu. Jei neturite cilindro, ar jei jis neišsaugo reikiamo kiekio vandens, galite rinktis elektrinį dušą. Dušo su maišytuvu bei elektrinio dušo galią galima padidinti siurbliu, bet tik tada, jei vanduo tiekiamas iš vandens saugojimo rezer­vuarų. Jei abejojate, pasitarkite su tiekėju.

Dušai su maišytuvu

Juose yra maišytuvo sklendė, kuri padeda nusistatyti reikiamą vandens temperatūrą. Maišytuvams reikia karšto vandens, tiekiamo iš saugojimo cilindro ar kombinuoto vandens šildy­tuvo. Termostatinio maišytuvo sklendė atsukant ir užsukant vandenį palaiko reikiamą temperatūrą ir saugo jos svyravimo. Daugelis dušų su termostatiniais maišytuvais automatiškai išsijungia, jei nebetiekiamas karštas ar šaltas vanduo, o kai kurie modeliai leidžia nustatyti maksimalią temperatūrą.

Siurbliniai dušai

Įtaisyti siurblį galite tik tada, jei dušui vanduo tiekiamas iš rezervuaro. Ieškodami vietos siurbliui pastatyti vadovaukitės gamintojo nurodymais. Galite pirkti ir dušus su maišytuvais bei elektrinius dušus su integruotais siurbliais. Siurbliniai dušai dar vadinami „elektriniais dušais”. Dauguma rezervuarų yra gana dideli ir visiškai aprūpina vandeniu vieną siurblį, bet namuose, kuriuose yra daugiau nei vienas siurblinis dušas, gali prireikti dar vienos arba didesnės cisternos. Jei siurblys yra įmontuojamas, jį reikia prijungti prie elektros įvado izoliuoja­muoju dvipoliu jungikliu.

Dušai su maišytuvais

Dauguma gamintojų siūlo dušus su maišytuvais, kuriuos galima įtaisyti aukšto ar žemo slėgio vandentiekio sistemoje. Prieš pirkdami būtinai patikrinkite

Dušo padėklo Montavimas

Pastatykite padėklą su nutekamąja   Siaurapjūkliu išpjaukite dalj grindų anga tinkamoje vietoje, kad gale-     pažymėtoje vietoje. Skylė turi būti tumėte prijungti nutekamuosius       tokio dydžio, kad j ją tilptų sifonas, vamzdžius. Pažymėkite nuotekų bei padėklo vietą ant grindų. Išpjaukite antrą grindų dalj šalia pir­mosios, bet jau už padėklui skirto ploto. Šio tipo padėklo drenažo vamzdis eina po grindimis, tad jums teks padaryti angą, kad galėtumėte pri­jungti sifoną. Norėda­mi padaryti laikino priėjimo angą, palei skylės kraštą pritvirtinkite lent-juostes, remiančias iš­pjautų grindų dalį.

Dušo statymo taisyklės

Jei dušo galvutė siekia žemiau dušo padėklo ar vonios krašto, turite įmontuoti dvigubą kliūtį, kad nuotekų vanduo nepatektų j jūsų vandens tiekimo sistema. To­kie vožtuvai parduodami atskirai kaip „dušo kliūties” vožtuvai arba dažniausiai toks vožtuvas integruojamas j patį dušą. Atidžiai perskaitykite modelio aprašymą.

Šaltinis www.arsan.lt